За нас

”Гената Инженеринг” ЕООД

Създадена през 1992 г. Фирмата е специализирана в областта на машиностроенето. Основната и дейност е проектиране и изработване на серии от специални и уникални хидро и пневмо елементи и системи.
 
НАШАТА МИСИЯ
 
да предлагаме на клиентите цялостен продукт : проектиране според индивидуалните нужди на клиента , изработване, монтаж, абонаментно, гаранционно след гаранционно поддържане.
 
НАШАТА ЦЕЛ
 
да се развиваме, да запазваме извоюваните позиции, да разширяване на дейността, като залагаме на високо качествени и надеждни продукти, лоялност и постоянен контакт с клиентите, развитие на производствената и технологична база и изграждане на високо квалифициран екип.
 
НАШИЯТ ЕКИП
 
изграден спрямо изискванията на пазара и се  променя, с цел да се запази нивото на качеството на продуктите и относителна гъвкавост при вземане на решения. Така се гарантира ефективното осъществяване на отделните производствени цикли и регулирането на цялостният процес, проектиране - реализация.
 
УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ:
 
Фирмата се ръководи от високо квалифицирани екип  с богат управленски  и производствен опит.
 
КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧНО ЗВЕНО
 
Разработва  цялостно конструктивните технологични решения на продуктите, разчитайки на съвременните технологии  за проектиране и съвместна работа със специалисти от ТУ София.
 
ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗВЕНО
 
Изграден екип от квалифицирани професионалисти, обучени за работа в условията на единично и дребно серийно производство.
 
ФИРМЕНА ПОЛИТИКА
 
непрекъснато усъвършенстване, ангажираност на целият екип за подобряване на стандартите на фирмата. Постигането на таза стратегия се опира на:
  • Качество на продукта;
  • Познаване на пазара;
  • Отношение към клиента;
  • Инвестиране  в нови технологии;
  • Квалифициране на  персонала и др.
Разширяването на вече съществуващите пазари, привличането на нови клиенти, разработването на нови продукти са само част от фирмената стратегия за бъдещото  ни развитие.
 
НАШАТА ФИЛОСОФИЯ се ръководи от мотото:
“Силата на професионализма”.
Галерия
Вход
Последни Новини