Машини за дърводобив и дървопреработка

  • Окрайчваща дискова машина   ОДМ М50   

Машината е предназначена за надлъжно окрайчване на янове и капаци от всички иглолистни и широколистни видове с дебелина 50 мм.

Особено ефективна е в комбинация с хоризонтални банцизи. Машината допринася за повишаване на общия рандеман на биченето чрез индивидуална преценка на всяка незаръбена дъска и постигане на максимално възможна ширина на крайния продукт – дъска или талпа. Освен това машината оптимизира технологичния процес на биченето и позволява вместо складиране на двустранно оформените материали и последващо окрайчване процеса на окрайчване да се извършва от спомагателните работници в интервала, в който хоризонталният банциг извършва листенето  на трупите. Това е възможно благодарение на простотата на обслужване и изключителното бързодействие на машината.

Досегашните наблюдения показват, че комбинацията от хоризонтален банциг и окрайчваща машина увеличават с около 20% обема на облите материали, избичени за една машиносмяна и с около 5% рандемана на готовата продукция.

  • Корообелващи машини
  • Цепачки
  • Слепващи машини
  • Грайферни устройства

     

Галерия
Вход
Последни Новини