НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 
НАШИТЕ КЛИЕНТИ - НАШИ ПРИЯТЕЛИ !
 
фирми от машиностроенето, добивната промишленост, черната и цветната металургия,
 
енергетиката, хранително – вкусовата промишленост, и други специфични производства.
 
Имаме дългогодишно партньорство с  фирми като:
 
       
 
 
НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
 
Основните ни доставчици на елементи и възли са водещи световноизвестни  производители
 

 

         
Галерия
Вход
Последни Новини