Фирма

Гената Инженеринг

Ние работим, за да решим Вашите проблеми!

Нашите решения

 • проектиране, изработване и монтаж на хидравлични и пневматични  елементи и системи
 • инженеринг, свързан с механизация и автоматизация на производствените процеси
 • функционални решения за ремонт и реконструкция на съществуващи  съоръжения
 • поддържа договори за абонаментно обслужване, както и гаранционен и след гаранционен сервиз
 • нашите изделия са изпълнени съгласно най-новите тенденции в областта на хидравликата и пневматиката
 • проектиране и изработване на машини за дърводобива  и дървопреработването.

Произвеждаме малки серии и единични

бройки хидравлични цилиндри.

 • Стандартни
 • Нестандартни - съобразени с конкретни нужди на клиента
 • Еднодействащи
 • Двойнодействащи
 • Плунжерни

 

Фирмата извършва рецилкиране и ремонт

на всички видове хидравлични и

пневматични цилиндри.

Специализирани сме в ремонта на

хидравлични цилиндри за тежка подемно -

транспортна и пътно - строителна техника.

 

Проектиране и производство на съоръжения за автоматизация

Проектиране, производство и монтаж на

съоръжени за автоматизация,

хидравлични агрегати и системи, според

специфичните нужди на клиента!